Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради

АТЕСТАЦІЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ

Завершили свою роботу шкільні атестаційні комісії І рівня (до 1 квітня) та атестаційна комісія ІІ рівня відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, яка проходила 5 квітня 2018 року.

Атестація педагогічних працівників  здійснювалась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змінами до нього.

Атестація для вчителя – це перевірка особистого творчого зростання. Вона сприяє вивченню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду, розвитку педагогічної майстерності і компетентності, формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення  якісно нового. З цією метою 26-28 березня 2018 року на базі комп’ютерного класу Брусилівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 проходив фестиваль педагогічної творчості, на якому педагоги, які атестуються у 2017-2018 н.р., за допомогою комп’ютерних презентацій демонстрували свої напрацювання, свої досягнення за останні 5  років (у міжатестаційний період). На фестивалі члени атестаційної комісії мали змогу переконатися, що вчителі працюють творчо, застосовують сучасні досягнення педагогічної науки, вміло використовують у своїй роботі комп’ютер та мультимедійні засоби навчання. А вчителі мали можливість прорекламувати свою роботу, послухати колег та порівняти себе з іншими.  

У 2017-2018 н.р. атестацію пройшли  57 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

За наслідками атестації:

- відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» – 33 педагоги, «спеціаліст» – 1;

- відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду - 5 педагогів.

-  підтверджено педагогічні звання:  «старший учитель» - 16, «учитель-методист» - 3;

         - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагогам, «спеціаліст І категорії» - 9, «спеціаліст ІІ категорії» - 3;       

         - встановлено 11 тарифний розряд  - 2 педагогам.

        - присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 4, «учитель-методист» - 3.

Проатестовано 2 шкільні бібліотекарі: 1 – на підтвердження 12 тарифного розряду і 1 – на встановлення 14 тарифного розряду.

Також проатестовано 9 працівників закладів дошкільної освіти (вихователі та музкерівники):

-  відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1;

- відповідає раніше встановленому 11 тарифному розряду – 6;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 1, «спеціаліст ІІ категорії» - 1.      

             На відповідність займаній посаді проатестовано 3 керівники закладів освіти.

Правильна організація атестації створює належні умови для підвищення професійного рівня вчителів, розвитку їх загальної культури, подолання застарілих концепцій, адаптації до нових вимог, умов до змісту шкільної освіти.

Таким чином, атестація вчителів – важлива складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, яка позитивно впливає на якість і результативність навчально-виховного процесу і забезпечує здійснення інформаційних підходів до діяльності вчителя. Вона, безумовно, активізує професійну діяльність учителів, посилює у них мотивацію якісної роботи, підвищує персональну відповідність за результатами навчання і виховання.

Ю.Кіщенко, завідувач Брусилівським методичним кабінетом« повернутися до списку новин