Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради

Звіт за 2020 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про діяльність комунальної установи «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради за 2020 рік

      Національною радою реформ  інклюзивне навчання визнано одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. У 2009 році, після ратифікації Україною Конвенції ООН про права дітей з інвалідністю, в закладах освіти розпочався активний процес організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. За останні роки українські педагоги та міжнародні експерти відзначають, що в питанні   розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Це стало можливим завдяки прийнятому Закону про інклюзивну освіту, всі положення якого увійшли в основний Закон «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». Впровадження  міжнародних підходів  до навчання дітей з особливими освітніми потребами,   базується на засадах створення рівних можливостей та доступу до якісної освіти. Для вдалої реалізації цієї реформи Україна потребує кваліфікованих та професійних фахівців для роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів . Порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий статус ІРЦ регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 р. № 545 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» .

          Нагадаю, що КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради, створений в червні 2018 року (рішенням сесії Брусилівської селищної ради від 15.06.2018 року №579) з метою  забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної ( професійно-технічної) освіти  та інших закладах освіти. Своєю діяльністю фахівці центру забезпечують виконання таких завдань:

1. Проведення комплексної  оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

 2. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти.

3. Участь фахівців центру у командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

4. Ведення реєстру дітей, котрі пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку ІРЦ (за згодою батьків).

5. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстр фахівців,  котрі надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою .

6. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної ( професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

7. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

8. Консультування батьків або законних  представників дітей з особливими овітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які  забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.

9. Надання консультативної та  психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у  формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

10. Проведення моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються .

11. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

12. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я,  установами соціального захисту, службою у справах дітей,  громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку.

   Шлях до якісної організації інклюзивного навчання в закладах освіти не є простим та об’єднує в собі низку обов’язкових кроків, які необхідно реалізувати. Зокрема, для встановлення категорії особливих освітніх потреб дитина має пройти комплексне психолого-педагогічне обстеження в ІРЦ (КО розвитку дитини). Результати такого обстеження зорієнтовують фахівців інклюзивно-ресурсного центру (практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога) на визначення оптимальної для дитини освітньої траєкторії. Рекомендації щодо організації індивідуального освітнього маршруту для дитини в подальшому стануть в нагоді для команди психолого-педагогічного супроводу дитини в навчальному закладі.

     Тому, комплексна оцінка (КО) має на меті виявлення особливих освітніх потреб та визначення освітнього маршруту дитини. Основними завданнями КО є:

- розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині;

- розробка рекомендацій для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

          Підставою для проведення КО є заява батьків.   Висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини   має рекомендаційний характер. Без згоди батьків відкрити інклюзивний клас (групу)  не можна. Відповідно до ст. 55 Закону України "Про освіту" , батьки дитини мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня. Згідно зі ст. 20 Закону України "Про освіту"  у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу освіти інклюзивна група або клас утворюється в обов'язковому порядку.

    З метою підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного центру, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей та ведення електронного реєстру дітей з ООП впроваджено автоматизовану систему ІРЦ («АС ІРЦ»). Завдяки налагодженню роботи  автоматизованої системи ІРЦ батьки мають змогу подавати заяви на проведення КО дистанційно на портал : https:ircenter.gov.ua/.  АС ІРЦ полегшує також роботу закладів освіти, адже вони  мають змогу в електронному варіанті складати індивідуальну програму розвитку для дитини з ООП, використовуючи висновки, попередньо сформовані фахівцями ІРЦ, з якими також можна ознайомитись на даному порталі.  Автоматизована система ІРЦ забезпечує створення єдиного інформаційного середовиша у сфері інклюзивної освіти .

           Станом на вересень 2020 року в Брусилівській ОТГ проживає  близько 3000 осіб віком до 18 років. За 2020 рік  центр надав  близько 140 консультацій для осіб  з ООП, батьків, педагогів з різних питань реалізації інклюзивної освіти. 58 дітям було проведено  КО розвитку дитини та видано висновки з детальним описом компетенцій дитини, її сильних сторін, рекомендованою навчальною та корекційною програмами. Заяви від батьків поступають протягом всього року. До кінця 2020 року заплановано ще 6 КО, згідно поданих заяв.  Протягом 2019- 2020 року, під час обстежень, виявлено  такі порушення у дітей:  ФФНМ та порушення звуковимови – 85,  з  тяжкими порушеннями мовлення - 6  дітей,  2 дитини з порушенням опорно-рухового апарату, 3 - з розладами аутистичного спектру, 10 - із ЗПР,  25 - з порушеннями інтелекту. Виявлено 13 дітей – з тяжкими  комплексними порушеннями розвитку, які потребують постійного психолого-педагогічного супроводу і тому навчаються в закладах інституційного догляду на цілодобовому перебуванні.

          В 12 закладах освіти  громади створено 3 інклюзивні групи та 17 інклюзивних класів. На інклюзивній формі  навчається 21 дитина з особливими освітніми потребами. Працює 16 асистентів вчителів і 3 асистенти вихователів: в ЗЗСО – 17 дітей навчається за інклюзивною формою, в ЗДО – 4 дитини.( В порівнянні з минулим роком – в 6 закладах з інклюзивним навчанням було сворено 10 класів, в яких навчалося 10 дітей з ООП та 4 групи в ЗДО, в яких виховувалось 4 дитини з ООП).

Навчальні заклади, в яких організована інклюзивна форма навчання:

Брусилівський ліцей ім. Г.О. Готовчиця - 2 дитини;

Приворотська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 дитини;

Лазарівський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  - 1 дитина;

Биківська гімназія – 3 дитини;

Ставищенська ЗОШ І-ІІІ ст. -2 дитини;

Водотиївський ліцей – 2 дитини;

Йосипівська початкова школа – 1 дитина;

Хомутецький ЗДО – 1 дитина;

Брусилівський ЗДО «Віночок» -1 дитина;

Новоозерянський ЗДО         - 2 дитини.

          З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання  створені команди психолого-педагогічного супроводу дітей в кожному навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.   

 Завданням  ІРЦ під час організації інклюзивного навчання в закладах освіти  було:

- ознайомити учасників команд супроводу з особливими освітніми потребами дитини;

- консультувати та брати участь у підготовці індивідуальної програми розвитку дитини (ІПР);

- здійснювати  поточний (за потребою) і кінцевийй (двічі на рік) моніторинг  з метою визначення динаміки її розвитку та необхідності коригування напрямів, умов, змісту надання освітніх послуг, відповідно до ІПР.

          Однією з важливих  функцій ІРЦ є проведення корекційно-розвиткових занять. Дані послуги надаються дітям, які навчаються в інклюзивних класах, інклюзивних дошкільних групах а також дітям, які потребують логопедичної допомоги та допомоги психолога і перебувають на обліку в ІРЦ.    Корекційно-розвиткові заняття спрямовані на розвиток когнітивної сфери, емоційно-вольової, мовленнєвого  та фізичного розвитку, соціальну адаптацію. Як показує досвід  двох років роботи, діти, яким вчасно була надана психолого-педагогічна допомога у дошкільному віці (з 4 років), успішно зараз продовжують навчання у  закладах загальної середньої освіти.  Проблемою  є те,  що батьки (опікуни) дітей із запізненням звертаються до ІРЦ, переважно у віці 5-6 років. Дуже важливим при проведенні корекційно-розвиткових занять є "раннє втручання", перевагами якого є:

- кращі компенсаторні можливості організму;

- збільшений час підготувати дитину до школи ;

 - змога уникнути більш складних порушень.

         

Важливою є методична підтримка інклюзивного навчання та інформаційно-просвітницька діяльність.  

          Проте корективи, внесені подіями цього року в зв’язку з COVID-19 змусили нас змінити організацію та форми методичної та консультативної роботи. Проводимо  навчання педагогів та надаємо інформацію, використовуючи інтернет сервіси, електронні скриньки, створюючи групи у VIBER, на своїй сторінці у FASEBOOK. Значно розширили інформаційний матеріал на сайті відділу освіти та спорту Брусилівської селищної ради, на сторінці «Інклюзивно-ресурсний центр» з розділами для педагогів, батьків, осіб з ООП, спеціальними навчальними та корекційними програмами, психологічною підтримкою.

Також протягом 2020 року було проведено ряд навчальних семінарів та презентацій:

  1. Інклюзивне навчання як особистісно-орієнтований процес в умовах Нової української школи (січень).
  2. Школа інклюзії  (лютий)
  3.  Рекомендації щодо організації навчання осіб з ООП у ЗЗСО та ЗДО  у 2020-2021 н.р. (вересень).
  4. Презентації  («Команда супроводу» та  «Розроблення ІПР»), моніторинг розроблень ІПР командами супроводу (жовтень).
  5.  «Завдання команд супроводу в процесі навчальння дитини з ООП». «Адаптація, модифікація освітніх програм» (жовтень).
  6. «Перелік засобів корекції.  Особливості застосування та використання»(жовтень).
  7.  Особливості роботи вихователів ГПД, коли її відвідує дитина з ООП.

  Дуже важливим аспектом є співпраця з батьками : надання психологічної та консультативної допомоги, залучення до освітнього процесу, культурно-масових заходів, майстер-класів.

   Не припиняється робота з батьками і під час  дистанційного навчання в деяких навчальних закладах .

 До Міжнародного дня осіб з інвалідністю та осіб ООП 3 грудня 2020 року за участі та підтримки батьків буде проведена виставка творчих робіт дітей, які навчаються на інклюзивній формі під назвою «Світ моїми очима».  На даний час фахівці центру у тісній співпраці з батьками готують відеоролик « Я особливий і талановитий». У зв’язку з пандемією та поширенням інфекції CОVID-19 співпраця з батьками стала дуже тісною та плідною, вони стали нашими помічниками при проведенні дистанційних занять, охоче виконують рекомендації фахівців щодо корекції, навчання, участі у виставках та конкурсах.

Також, з метою відзначення тижня осіб з ООП інклюзивно-ресурсний центр підготував корисні посилання у вигляді короткометражних мультфільмів, відео, статей, фільмів про осіб з інвалідністю та особливими потребами і запропонували провести в навчальних закладах виховні години, бесіди, уроки доброти на теми: «Відкрий серце для добра», «Ми живемо і навчаємось поряд з вами», а також створити за допомогою малюнків, фотографій, виробів «Куточки доброти, співчуття і толерантності» в кожному  закладі. Результати роботи заклади освіти висвітлять на своїх інтернет-ресурсах

          На період  запровадження карантину кожен фахівець ІРЦ склав програму «Професійного розвитку». Програма включала опрацювання фахової літератури, перегляд вебінарів від різних видавництв (Видавництва «На урок», видавництва «DyvoGra», «Всеосвіта»), а також проходження дистанційних курсів відповідної кваліфікації. Сучасна педагогічна діяльність вимагає від фахівця ІРЦ уміння працювати з інтернет-ресурсами, проводити дистанційно корекційно-розвиткові заняття, відеонаради, конференції, використовуючи платформу «GoogleMeet»,  «ZOOM» та ін. За час карантину фахівці опанували нові методи та форми роботи, які за потреби будуть використані під час дистанційного навчання.

 

Фахове забезпечення та фінансування КУ «Брусилівський ІРЦ».

          На сьогодні в інклюзивно-ресурсному центрі працює 4  фахівці (директор, вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог) Відкрита вакансія вчителя-дефектолога.  Станом на грудень місяць на заробітну плату працівників із державної субвенції використано 661450,00 грн.

   Для надання якісних корекційно-розвиткових послуг ІРЦ повинен мати спеціально оснащені приміщення  для проведення індивідуальних та групових занять: вчителя-логопеда, практичного психолога (сенсорна кімната), вчителя-реабілітолога.  За кошти місцевого бюджету у 2020 році   поновлювалися, поповнювалися та підбиралися відповідно до потреб дітей дидактично – розвиткові матеріали, дитячі канцтовари, такі необхідні для корекційної роботи, а також необхідні засоби індивідуального захисту для дітей і працівників установи, безконтактний термометр, дезинфікуючі та ін. На ці цілі було використано 5 790 грн.  Маючи непогану матеріальну базу, зібрану за 2 роки функціонуванння ІРЦ, все ж є потреба у придбанні оснащення для фізичної реабілітації дітей, створення сенсорної кімнати, такої необхідної для роботи з дітьми  з розладами аутистичного спектру, гіперактивністю, порушенням дефіциту уваги (РДУГ), інтелектуальними порушеннями.

           На закінчення,  дозвольте подякувати всім, хто причетний до спільної діяльності нашого  центру, хто не байдуже ставиться до проблем та викликів інклюзивної освіти  та розуміє важливість та своєчасність корекційної допомоги дітям з ООП.

 

 

Директор комунальної установи                                          Алла КОРШНІВСЬКА

«Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр»

 Брусилівської селищної ради