A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради

Публічна інформація

Про освіту
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm

 

        Відповідно до Закону України "Про освіту", Статуту КУ "Брусилівський ІРЦ", листа МОН України від 15.11.2019 №6/807 -19 «Щодо штатної чисельності фахівців ІРЦ» ІРЦ є установою освіти, а не закладом освіти, тому не надає освітні послуги і не має зараховувати дітей на постійне обслуговування, оскільки основне завдання  відповідно до пункту 8 Положення про інклюзивно-ресурсний центр - проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами інклюзивно-ресурсного центру), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми та надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини. 

Надаємо  відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність 

1. Благодійні внески (нормативна база)

2. Благодійні внески 2019-2021 рр.

3. Виписки з реєстру.

4. Мова навчання.

5. Рішення про створення КУ "Брусилівський ІРЦ".

6. Бюджетний запит 1. (2021-2023 рр.).

7. Бюджетний запит 2.(2021-2023 рр.)

8. Кошторис на 2021 рік.

9. Довідка про зміни до кошторису на 2021 рік.

10. Майно КУ "Брусилівський ІРЦ" 

11. Звіт по надходження та використання коштів загального фонду (2019, 2020 р.)

11. Звіт про надходження та використання коштів загального фон

12. Кошторис на 2023 рік

13. Фінансовий звіт за 2022 рік.

 

 

 

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень