A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради

Сторінка практичного психолога

Завдання практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру:

1.Здійснює первинний прийом батьків або законних представників дитини.

 2. Проводить діагностичну оцінку когнітивної  сфери дитини з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага.

3. Проводить діагностичну оцінку емоційно-вольової сфери дитини, з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин.

 4. Робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини).

5. Бере участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами/для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).

6. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

7.Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів та батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.

8. Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

 9. Бере участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 У чому ж полягає робота практичного психолога

в інклюзивно-ресурсному  центрі?

 Психодіагностика

Практичний психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета – визначити об'єктивний стан розвитку дитини, а також оцінити рівень сформованості тих чи інших психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення і т.д.).

  Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру в своїй роботі використовує різнопланові стандартизовані методики:

  • WISC-IV (застосовується для оцінки здібностей та потенціалу дитини (наявний інтелект), а також набутих знань і навичок);
  • LEITER-3 (застосовується для оцінки невербального інтелекту);
  • CASD (застосовується для швидкої діагностики без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку або ступенів розладу аутистичного спектру);
  • PEP-3 (оцінює поведінкові прояви та здібності дітей);
  • CONNERS-3 (застосовується для оцінки синдрому дефіциту уваги і гіперактивності та найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків та ін.).

 А  також проективні та малюнкові тести, сюжетно-рольові  ігри та моделювання ситуацій комунікації.

Консультування батьків та сімейне консультування

Батьки отримують консультативно-психологічну допомогу у формуванні позитивної мотивації  розвитку, щоб  краще розуміти особистісні та освітні потреби своїх дітей.

Фахівець допоможе зрозуміти причини наявних  труднощів  та зорієнтуватися у методах корекційної допомоги дитині.

Надасть методичну допомогу щодо організації додаткової  роботи з дитиною вдома: визначить окремі  психолого-педагогічні рекомендації для проведення занять, корекції поведінки.

Просвітництво

Інформує батьків та педагогічних працівників,  громадськість про роботу інклюзивно-ресурсного центру, впровадження та переваги інклюзивної освіти.  Надає інформацію батькам про особливості психофізичного та вікового розвитку дитини.

Сприяє психолого-педагогічній компетенції батьків та педагогів щодо вікового та  психологічного розвитку дитини.

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень